Wedergeboorte
Wedergeboorte JesusChristuscoza

Wedergeboorte

As jywedergebore wil word om vlekkeloos en sonder sonde voor God en Koning Jesus wil staan, bid die volgende gebed hardop (gebasseer op Romeine 10:9) en bedoel dit met jou…

Continue Reading Wedergeboorte